Wednesday, 16 November 2011

Âm Thầm

by Hàn Mặc Tử


từ gió xuân ði, gió hạ về
anh thýờng gửi gắm mối tình quê
bên em mỗi lúc trên ðýờng cái
hóng mát cho lòng ðýợc thỏa thuê!

em có ngờ ðâu trong những ðêm
trãng ngà giãi bóng mặt hồ êm
anh ði thõ thẩn nhý ngây dại
hứng lấy hýõng nồng trong áo em

bên khóm thùy dýõng em thýớt tha
bên này bờ liễu anh trông qua
say mõ výớng phải mùa hýõng ýớp
yêu cái môi hýờng chẳng nói ra

ðộ ấy xuân về em lớn lên
thấy anh em ðã biết làm duyên
yêu dấu lòng anh ôm hận riêng

No comments:

Post a Comment

Popular Posts