Friday, 18 November 2011

Anh Ðiên

by Hàn Mặc Tử


Anh nằm ngoài sự thực
Em ngồi trong chiêm bao
Cách nhau xa biết mấy
Nhớ thýõng quá thì sao?

Anh nuốt phứt hàng chữ
Anh cắn vỡ lời thõ
Anh cắn cắn cắn cắn
Hõi thở ðứt làm tý!

No comments:

Post a Comment

Popular Posts