Friday, 18 November 2011

Bẽn Lẽn

by Hàn Mặc Tử


Trãng nằm sóng soải trên cành liễu
Ðợi gió ðông về ðể lả lõi
Hoa lá ngây tình không muốn ðộng
Lòng em hồi hộp, chị Hằng õi.

Trong khóm vi vu rào rạt mãi
Tiếng lòng ai nói? Sao im ði?
Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dýới ðáy khe.

Vô tình ðể gió hôn lên má
Bẽn lẻn làm sao lúc nửa ðêm
Em sợ lang quân em biết ðýợc
Nghi ngờ tới cái tiết trinh em

No comments:

Post a Comment

Popular Posts