Friday, 11 November 2011

Bóng bướm

by Nguyễn Bính


Cành dâu cao, lá dâu cao
Lênh đênh bóng bướm trôi vào mắt em
Anh đi đèn sách mười niên
Biết rằng bóng bướm có lên kinh thành.

Cành dâu xanh, lá dâu xanh
Một mình em hái, một mình em thương
Mới rồi mãn khoá thi hương
Ngựa điều võng tía qua đường những ai?

No comments:

Post a Comment

Popular Posts