Friday, 18 November 2011

Bút thần khai

by Hàn Mặc Tử


Ngọn bút thần khai phước lộc nhà
Sáng như gươm báu, lạnh như ma
Mực lùa khí vị vô hồn chữ,
Văn bút hào quang ở miệng ta .
Giấy trắng tinh khôi, tuôn huyết mạch,
Lời vàng nguyên vẹn trổ tài hoa .
Ấm hơn tiếng nhạc reo trong ý,
Thơ đợi xuân về phát tiết ra .

(Xuân Như Ý)

No comments:

Post a Comment

Popular Posts