Wednesday, 16 November 2011

Cành đào Nguyễn Huệ

by Chế Lan Viên


Hẳn nhớ Thăng Long,hẳn nhớ đào?
Mai vàng xứ Huế có khuây đâu?
Đào phi theo ngựa về cung nhé!
Nở cạnh đài gương sắc chiến bào.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts