Wednesday, 16 November 2011

Canh cá tràu

by Chế Lan Viên


Canh cá tràu mẹ thường hay nấu khế
Khế trong vườn thêm một tý rau thơm
Ừ,thế đó mà một đời xa cách mẹ
Ba mươi năm trở lại nhà,nước mắt xuống mâm cơm!

No comments:

Post a Comment

Popular Posts