Wednesday, 16 November 2011

Cháo vịt

by Chế Lan Viên


Vịt gầy chưa đầy cân
Làm thịt ngày dân đói
Bữa ăn không tiếng nói
Cả nhà im mà ăn.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts