Saturday, 12 November 2011

Chùa Hương xa lắm

by Nguyễn Bính


Chùa Hương xa lắm, em ơi!
Đò giang cách trở... chịu thôi cô mình!
Câu này anh nói thực tình.
Anh đi thì phải cho anh mượn tiền.
Chùa Hương ví độ đường liền,
Anh xin điểm chỉ một nghìn ngón tay.

Để dành tấm áo mẹ may,
Để dành, em ạ! Đến ngày đôi ta.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts