Saturday, 12 November 2011

Dối lòng

by Nguyễn Bính


Xé bao nhiêu lụa rồi,
Em không cười một miệng.
Đốt bao nhiêu lửa rồi,
Em không lên một tiếng

Lòng anh như lụa đây,
Tình anh như lửa đấy
Bao Tự ngày xưa em!
Nàng dễ chiều biết mấy!

Trên đường môi nho nhỏ
Trên màu môi hồng hồng,
Cái gì anh đã thấy.
Hình như là mùa đông?

Hương lầu hoa chìm chìm...
Cửa lầu hoa vẫn đóng
Có khác gì môi em!
Cơ hồ anh tuyệt vọng.

Có khác gì lòng em,
Cửa lầu hoa vẫn đóng.
Nghe hồn anh chìm chìm...
Nghe buồn anh rộng rộng

Một toán quân khát nước
Đương đi tìm rừng mơ,
Sao em không bắt chước
Nói dối như người xưa?

Anh dối lòng anh mãi
Rằng đây là rừng mơ.
Anh dối lòng mãi
Rằng em là Nàng Thơ.
Anh dối lòng anh mãi:
"Em sắp cười bây giờ!"

No comments:

Post a Comment

Popular Posts