Wednesday, 16 November 2011

Hai câu hỏi

by Chế Lan Viên


"Ta là ai ?" như ngọn gió siêu hình
Câu hỏi hư vô thổi nghìn nến tắt
"Ta vì ai ?" khẽ xoay chiều gió bấc
Bàn tay người thắp lại triệu chồi xanh.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts