Friday, 18 November 2011

Hãy Đón Hồn Anh

by Hàn Mặc Tử


(Trao đổi cùng Mai Đình)

Dưới túp lều tranh, trên chõng tre
Tứ bề cửa khép với phên che
Kéo mền ủ kín toàn thân lại
Để thả hồn bay, gửi mộng về.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts