Saturday, 12 November 2011

Hoa cỏ may

by Nguyễn Bính


Hồn anh như hoa cỏ may
Một chiều cả gió bám đầy áo em.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts