Tuesday, 8 November 2011

Hoa nở để mà tàn

by Xuân Diệu


Hoa nở để mà tàn
Trǎng tròn để mà khuyết
Bèo hợp để mà tan
Người gần để li biệt.
Hoa thu không nắng cũng phai màu
Trên mặt người kia in nét đau.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts