Tuesday, 8 November 2011

Hoa nở sớm

by Xuân Diệu


Hoa chẳng chờ em nở sớm hơn
Một vùng xao xuyến dạ - lan - hương
Bỗng đêm ngào ngạt qua khung cửa.
ấy dạ - lan - hoa hội giữa vườn.

Từ khi hoa trổ những chùm xinh
Trong ý thương yêu đã để dành
Nghĩ đến em về hoa độ nở
Vì em, hương đượm cả mi thanh.

Mấy ngày đông ấm giục hoa sinh
Đêm đến tin hương bỗng giật mình!
Như sóng ngạt ngào từng đợt một
Dạ - lan kì ảo thấm nǎm canh

Muốn cầm hương quí, đợi em anh
Anh cất hoa hương giữa ái tình
Muôn vạn hương triều thơm tựa biển
Em về trở lại giữa hồn anh.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts