Friday, 18 November 2011

Hồn Cúc

by Hàn Mặc Tử


Bấy lâu sát ngõ, chẳng ngăn tường
Không dám sờ tay sợ lấm hương
Xiêm áo đêm nay tề chỉnh quá
Muốn ôm hồn cúc ở trong sương.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts