Wednesday, 16 November 2011

Hương sen

by Chế Lan Viên


Anh cho tôi làm hoa sen không,tôi trong lý lịch có bùn?
Thân phạn người mà,ai chả có bùn đen?
Giết chết một mùi hương,dễ thôi,cứ quậy bùn lên để giết
Nhưng vượt lên bùn,sen cứ ngát hương sen.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts