Wednesday, 9 November 2011

Một buổi chiều

by Xuân Diệu


Một chiều trong bếp nấu cơm
Má đang lặt rau, lửa nhè nhẹ cháy
Một buổi chiều trong vườn sạch lá
Đất còn mang dấu chổi quét ban mai
Một buổi chiều ngoài phố xe hơi.
Đi công việc theo nhịp thường cuộc sống...

Một buổi chiều màu xuân lộng gió
Đã thầm mang rạo rực mùa hè...
Một buổi chiều anh lắng tai nghe
Cả trái tim đựng tràn trề nhựa đất...

Anh đợi em giữa buổi chiều như thế
Một buổi chiều - đời nhịp với đôi ta,
Anh là quê hương của em, em sắp lại nhà
Em là quê hương của anh, anh mừng đi đón

No comments:

Post a Comment

Popular Posts