Wednesday, 9 November 2011

Mùa Thi

by Xuân Diệu


Thơ ta hơ hớ chưa chồng
Ta yêu, muốn cưới, mà không thì giờ
Mùa thi sắp tới! Em Thơ
Cái hôn âu yếm xin chờ năm sau!

No comments:

Post a Comment

Popular Posts