Wednesday, 9 November 2011

Mưa

by Xuân Diệu


Lâm râm mưa chuyện trên cành.
Thì thầm lá nói trong mành nước xe
Phòng anh nghe tiếng mưa đi,
Em xa - chẳng hiểu làm chi giờ này.

Khí đêm man mát qua tay,
Có mưa thưa nhẹ, thêm ngây vị hè.
Ve im, lặng vắng tứ bề:
Em xa-mưa có bay về chốn em?

Hơn là nhắn cá gửi chim
Nhờ mưa đưa bức chǎn êm tới người.
Thôi em nghỉ việc, khuya rồi.
Chǎn mưa em đắp cùng trời - với anh.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts