Wednesday, 9 November 2011

Nguyên đán

by Xuân Diệu


Xuân của đất trời nay mới đến;
Trong tôi, xuân đến đã lâu rồi;
Từ lúc yêu nhau, hoa nở mãi
Trong vườn thơm ngát của hồn tôi

No comments:

Post a Comment

Popular Posts