Wednesday, 9 November 2011

Phượng mười nǎm

by Xuân Diệu


Phượng trong sáng nảy hồng trên một cõi
Như muôn đàn cùng gảy dưới máy cao
ánh sáng trùm trong không gian vòi vọi
Tấc lòng hè kiều diễm hoá li tao

Biển bướm đỏ rào rào trong gió mát
Lá non xanh như suối chảy trên trời
Phượng, phượng hỡi, cớ sao mà man mác
Mỗi mùa hè run rẩy dưới triều môi

Xanh đã ngủ ở dưới trời yên tĩnh;
Đỏ còn ngân trong tiếng nói dịu dàng;
Ta mơ màng thấy gió đang sóng sánh,
Trống sân trường vǎng vẳng đánh - mười nǎm.

Mười nǎm phượng, phượng huy hoàng vẫn phượng
A'o trắng trong ngày tháng phất phơ soi
Ta cùng mình như cành cây riết quấn
Vương lòng nhau ràng rịt biết bao đời

Phượng mười nǎm.... hiu hắt gió mười nǎm
Yêu mười nǎm.... nhớ muôn thuở.... mười nǎm

No comments:

Post a Comment

Popular Posts