Wednesday, 9 November 2011

Rạo rực

by Xuân Diệu


Tơ liễu dong gần tơ liễu êm;
Bướm bay lại sánh bướm bay kèm;
Ngàn đôi chim hót - chàng trai ấy
Không có người yêu để gọi "em"

Mặt trời vừa mới cưới trời xanh,
Duyên đẹp hôm nay sẽ tốt lành.
Son sẻ trời như mười sáu tuổi;
Má hồng phơn phớt, mắt long lanh.

Có lẽ chàng tơ đến tuổi rồi,
Ra đường ngỡ gặp dáng hoa khôi,
- Uống cho áo mới mừng xuân rộn!
Ai đợi chàng đâu. Chỉ nắng cười.

Ghen tuông nhìn chạnh gió chen cây;
Chim lẻo không im. Liễu cứ gầy.
Và các môi hoa như sắp nói:
"ái tình đẹp tựa chúng em đây".

No comments:

Post a Comment

Popular Posts