Wednesday, 9 November 2011

Tặng Bạn Bây Giờ

by Xuân Diệu


Ta biết ngày mai em có vợ
Đi làm hai bữa, tối về thăm -
Cơm xong, chén nước chờ bên cạnh
Em bế thằng con được mấy nămChỉ mấy năm thôi, đủ phận chồng
Chàng trai tơ mởn đã thành ông
Không còn mộng dễ ngày trai trẻ
Mắt sáng phai rồi, má hóp khôngTa cũng như em hết trẻ rồi
Nhưng lòng ta vẫn hát không thôi
Xuân ta đã cất trong thơ phú
Tuổi trẻ trong thơ thắm với đờiEm ngồi trông vợ, thấy nàng tiên
Là một người thôi, mộng hão huyền!
Ta bước bên đường kêu gọi mãi
Nhớ người bạn cũ thuở anh niênEm nghe tê tái dưới hàng mi
Tiếc thuở say nồng, nhớ bạn si
Khép mắt buồn xa, em sẽ bảo:
-Có chàng Xuân Diệu thuở xưa kia ....

No comments:

Post a Comment

Popular Posts