Friday, 11 November 2011

Thác

by Xuân Diệu


Như nước dòng lao gặp đá ngăn
Cuộn từ đáy vực tỏa băn khoăn
Chưa vần được đá nên tung sóng,
Ức mãi ngàn năm vẫn thét gầm :
Thắm thiết tình anh gặp cách xa
Cuộn tròn đau khổ sóng tung hoạ
Cuốn em đi đấy, em yêu hỡi!
Cuốn mãi ngàn năm chẳng thả rạ

No comments:

Post a Comment

Popular Posts