Friday, 11 November 2011

Trǎm ba mươi đoá

by Xuân Diệu


Anh vừa dạo khắp vườn hoa
Vì em, tháng lại ngày qua anh trồng
Sáu nǎm lệ tưới đôi tròng,
Lệ tươi cười với não nùng lệ đau

Rễ ǎn huyết lệ từ sâu
Màu hoa mới được bền lâu thế này.
Lệ thường yêu dấu xưa nay.
Gai đâm rách toạc tim này - chớ than!

Trǎm ba mươi đoá thời gian
Chim muôn tiếng nhạc, gió ngàn lời ca.
Máu xuân đã cạn đâu mà?
Nếu cần tưới nữa cho hoa rực hồng!

No comments:

Post a Comment

Popular Posts