Friday, 11 November 2011

Trǎng sáng

by Xuân Diệu


Anh đứng cửa sổ trước
Thấy cành gió đưa nhau
Anh đứng cửa sổ sau
Thấy cây long não sáng

Biết là trǎng giữa cỏ
Rải những cọng rơm vàng
Biết là trǎng trên trời
Đang rắc hoa liền cánh.

Những khi em ở gần
Hai ta vui ngày tháng

Anh mải thơ quên trǎng.
Em nhắc anh:"Trǎng sáng"

Anh bồi hồi vui sướng
Hiểu tình em vẫn đầy
Vẫn nhớ trǎng hò hẹn
Vẫn một vầng đắm say.

Nay em đang ở xa
Anh nhắc em : "Trǎng sáng"
Anh gọi em: "Trǎng ngà"
Đứng bồi hồi canh vắng

No comments:

Post a Comment

Popular Posts