Friday, 11 November 2011

Trăng

by Xuân Diệu


Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá ;
Ánh sáng tuôn đầy các lối đi ,
Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ ...
Im lìm , không dám nói năng chi .Bâng khuâng chân tiếc dậm lên vàng ,
Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang ,
Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá .
Và làm sai lỡ nhịp trăng đang .Dịu dàng đàn những ánh tơ xanh ,
Cho gió du dương điệu múa cành ;
Cho gió đượm buồn , thôi náo động
Linh hồn yểu điệu của đêm thanh .Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ ,
Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ .
Trăng sáng , trăng xa , trăng rộng quá !
Hai người , nhưng chẳng bớt bơ vơ .-- 1936

No comments:

Post a Comment

Popular Posts