Friday, 11 November 2011

TỰ BẠCH TÌNHTrái tim yêu dẫu đầy,
Nhưng hai bàn tay trắng.
Nợ cuộc đời nhiều lắm,
Biết bao giờ trả đây.

Khi người tỉnh,ta say,
Lúc người say,ta tỉnh.
Đường trần không dễ tính,
Mấy ai lần đến nơi.

Đi cuối đất cùng trời,
Tránh làm sao cho nổi.
Lưới tình giăng khắp lối,
Bẫy tình gài muôn nơi.

Xin cất bớt cho Đời,
Những cuộc tình gẫy đổ.
Xin giấu hộ cho Người,
Những mối tình đã lỡ.

Chưa vào yêu cứ ngỡ,
Trời tình đầy hương hoa.
Bước vào yêu mới rõ,
Biển tình đầy phong ba.

Xin uống cạn cùng Người,
Ly rượu tình dang dở,
Để say mãi với Đời,
Những mảnh tình vụn vỡ.

Lời yêu không dễ tỏ,
Thuyền tình đâu dễ qua.
Trái tim còn để ngỏ,
Đợi chờ khách tài hoa


12/9/2001

H.N.N

No comments:

Post a Comment

Popular Posts