Sunday, 12 August 2012

KHU VƯỜN CỦA MƯA NGUYỄN CHÂU ÁNH DIỆU
Người là hạt mưa rơi xuống lông mi của ta
Khiến mắt ta ướt
Mắt ta vẫn không dám chớp
Mưa ơi mưa!
Mắt bị xót,
Nhưng ta nhìn thấy ta từ bấy

Cái nhìn của ta ướt át là nhờ mưa đấy!
Cái nhìn của ta tốt tươi là nhờ mưa đấy!

Ta là khu vườn của mưa.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts