Friday, 17 August 2012

LÊN VÙNG MƯỜNG


 Duệ Anh

Tôi lên vùng mường
Trăng bến sông rỉ rả
Thuở ĐẺ NGƯỜI câu hát hoá tổ tiên
Nếp nhà sàn bốn mái lim dim
Trong huyền thoại cha lên rừng bẫy thú
Trong huyền thoại, mẹ lên rừng đào củ
Để bây giờ câu ca cũ làm dâu
Duyên cơi trầu sính lễ

Tôi lên vùng mường, vẫn thế
Cửa vóng khép hờ rất khẽ trăng xanh

No comments:

Post a Comment

Popular Posts