Friday, 10 August 2012

NHỮNG BỨC TRANH

NGUYỄN CHÂU ÁNH DIỆU
 
Khi chưa có anh
Những vui buồn em dành cả cho tranh
Những bức tranh của em
được vẽ lên bởi nỗi cô đơn kiêu hãnh

Có anh rồi
Đam mê chia đôi
Dành cho anh một nửa
Những bức tranh xộc xệch
      Những bức tranh rậm lời

No comments:

Post a Comment

Popular Posts