Monday, 25 February 2013

Ngỡ như.....!

Xem thì biết!"Đêm ôm vợ thấy lòng giật thót
Thương con thuyền đầu bãi đứng chơ vơ.." (trích từ ảnh)

Ta ngỡ ngàng khi đứng giữa Hội quần Thơ
Mà thương xót cho ngàn năm linh khí ấy
Ngỡ Gác Khuê văn những bóng ma đang vật mình động đậy
Giương mắt nhìn hậu thế vãi ra thơ!!!

No comments:

Post a Comment

Popular Posts