Tuesday, 7 August 2012

ĂN MÀY CA DAO


(Đãi người thâm thuý)
                                              DUỆ ANH
Thôi đừng trúc mọc bờ ao
Để trăng ướt rượt lời chào nguẩy đi
Tầm xuân cánh biếc hồ nghi
Dẫu tàn hương bưởi, ta đi có đànhThôi đừng nở trắng hoa chanh
Xui ta bướm trắng bay quanh mối sầu
Ngày nao dối mẹ qua cầu
Mà nay cởi áo gối câu thất tình

Thôi đừng kiếm cớ qua đình
Để cô mái ngói người xinh làm gì
Rồng chầu mặt nguyệt lưu li
Người đà tắt nắng mà đi buôn hồng

Thôi đừng khoả nước ven sông
(Muốn về bên mẹ mà không có đò)
Thôi đừng xót nỗi con cò
Xáo măng nước đục, ta mò ca dao

No comments:

Post a Comment

Popular Posts