Wednesday, 22 August 2012

TÌNH HẠ THU

Gửi TQT

Trời xanh, mây trắng, chói chang,
Bỗng dưng Thu tắt nắng vàng, đổ mưa.

Phải chăng Hạ chửa hết mùa,
Đan mưa với nắng như đùa trêu ngươi.

Giận gì Thu thế Hạ ơi,
Cho đau lòng cúc, rã rời xác ve.

Dẫu còn lưu luyến chút hè,
Thôi nhường Thu dắt nắng về dệt Thơ.

Lời yêu, ai ngỏ, ngộ chưa,
Nghe dường như có tiếng mưa ngọt ngào.

Mùa đi, Mùa tới xôn xao
Thu Vàng, Hạ Trắng nao nao tấc lòng.

HN 22/8/2012
HNN

No comments:

Post a Comment

Popular Posts