Monday, 25 June 2012

CH ỐNG CH ẾNH


Duệ Anh
 
Chống chếnh là chống chếnh ơi
Ai như người ấy đánh rơi chiều tà
Đầy vơi chi bấy tiếng gà
Trăng treo chống chếnh tội mà ai mang


Chóng chếnh là chống chếnh ngang
Giường đôi chiếu sạch, ai màng tôi đâu
Chống chếnh như dở nhịp cầu
Người ta trao nón cơ mầu còn duyên
Chống chếnh là chống chếnh nghiêng
Gối lên khấp khểnh lời nguyền hẩm hiu

Chống chếnh là chống chếnh yêu
Ngọn đèn – tôi đấy, cheo leo ngọn đèn.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts