Monday, 25 June 2012

RA GIÊNG

Duệ Anh

Dềnh dàng bên ấy tháng giêng
Lộc non đội nắng nghé nghiêng màu hồng
Bên này sót chút mùa đông
Hoe hoe lá úa để lòng cứ sương


Kìa em! Ven một trời thương
Nụ đào líu ríu gõ chuông đầu cành
Màu xanh trôi giữa màu xanh
Là đưa chúng mình cập bến tháng giêng

No comments:

Post a Comment

Popular Posts