Sunday, 17 June 2012

Nói với con

 Ảnh minh họa
Chân phải bước tới cha 
Chân trái bước tới mẹ 
Một bước rụng tiếng nói 
Hai bước rơi tiếng cười 
Người đồng mình thương lắm con ơi 
Xa đo nỗi buồn 
Cao nuôi chí lớn 
Dẫu có làm sao thì cha vẫn muốn 
Sống trên đá (đừng chê đá gập ghềnh) 
Ở trong thung (không chê thung nghèo đói) 
Ta như sông như suối 
Lên thác xuống ghềnh không kêu cực nhọc 
Người đồng mình thô sơ da thịt 
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con 
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương 
Còn quê hương thì làm phong tục 
Con ơi tuy thô sơ da thịt 
Lên đường 
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con

No comments:

Post a Comment

Popular Posts