Thursday, 21 June 2012

Phía không em

 Mùa thu ở vùng TuLa (Nga)
Phác thảo sơn dầu: Phạm Ngọc San

Mênh mông định hướng nào đây! 
Gió thu lạnh buốt vén mây rụng chiều. 
Ánh vàng nắng quái cợt trêu. 
Cánh đồng tắt vụ liêu xiêu bóng người. 
Tôi đi về phía không tôi, 
Và đi tìm phía chân trời không em.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts