Tuesday, 19 June 2012

DƯỚI MẶT TRỜI MỆT MỎI


Cái khoảng tối
Xấp xỉ tuổi đôi mươi
mất

tưởng tượng rơi từ ngọn cây
chạm phải chân tia nắng
mọc thành cỏ hoang
xúc động mệt mỏi dưới mặt trời

dưới mặt trời mệt mỏi
có một gã hài hước
ngợi ca một vùng khô
 
NGUYỄN CHÂU ÁNH DIỆU

No comments:

Post a Comment

Popular Posts