Saturday, 25 August 2012

KHÓC BẦU KIÊN

Anh Kiên ơi!

Anh bị bắt rồi sao?

Mới hôm qua say chuyện túc cầu

Anh băm bổ sút tung “Vê ép ép”

Lập công ty, chém gió ào ào!Tưởng họ đưa anh đến ngân hàng

Đường về ca tap nặng đô xanh

Ai hay...đêm ấy, đêm gì nhỉ?

Bốn phía anh nằm có...tháp canh.Có lẽ đầu anh nóng bừng bừng

Đêm ngày quang gánh nặng trên lưng

Một bên tiền bạc, bên bóng đá

Ai có ngờ đâu đứt giữa chừng...Họ chẳng buồn đâu, chỉ sợ anh

Không còn “kiên” nữa, khai vòng quanh

Nhà băng như lũ, tiền tháo chạy

Chứng khoán lao sàn, dốc không phanh.Cứ nghĩ như anh phải mạnh hoài

Mái đầu sớm bạc, gió sương phai

Hai con mắt đại bàng xé gió

Cái miệng nhếch lên...buốt dặm dài!Ở đâu bóng đá gọi xung phong

Cướp mic, chỉ tay, đánh hội đồng

Ở đâu tài phiệt cần anh đến

Tay búa, tay tiền lại tiến công.Anh đã là anh, một đại gia

Của bao chước quỷ với mưu ma

“Lợi ích nhóm” nặng vai không mỏi

Chưa đến năm mươi đã “bố già”!Thầy tớ băng anh chắc nhiều người

Tiền cao như núi, thế như trời

“Dưa gang đỏ đít”, “cà” sao nhỉ?

Tưởng thấy như anh bắt đầu...khai!(Nhại Bác Tố Hữu, bài “Khóc anh Thanh”)
Theo Faxuca

No comments:

Post a Comment

Popular Posts