Sunday, 26 August 2012

HỒN ĐẠI GIA BỊ TỬ HÌNH GỬI VIÊN CỐ VẤN

Tặng bạn Minh Diện

Hồn đây, hồn đại gia gọi ngươi
Viên đạn xuyên ngực ta rồi
Hồn ta rời trường bắn
Nhưng linh hồn viên cố vấn của ta còn ở đoạn đầu đài

Ma quỷ dẫn ngươi đến nhà ta làm cố vấn
Ta đại gia chân chính
Trượt theo ngươi dài dài
Ngươi lừa ta là con phụng hoàng sáng láng
Đang bay lên đỉnh trời
Hồn ơi là hồn ơi
Sao hồn không về trời ?
Không phải đêm khuya con bổ củi gõ cửa nhà ngươi
Chính là hồn ta gõ gõ
Không phải cơn gió thổi vỡ tách trà sáng nay ngươi cầm trên tay
Chính hồn ta thổi vỡ
Không phải chim lợn kêu như bị cắt tiết trên cây hoàng lan nhà ngươi
Chính hồn ta gọi đó
Không phải con đom đóm đêm lập lòe bên cửa sổ giường ngươi
Chính là hồn ta ma trơi đòi nợ
Không phải tiếng suối róch rách trong hòn non bộ nhà ngươi
Chính là hồn ta làm ngươi thức giấc
Ta đâu thèm đòi lại chiếc xe hơi
Trả lại ta cuộc sống
Trả lại ta gia tài
Trả lại ta lương tâm danh dự
Ngươi lừa cả Phật , cả Trời
Ta bị ngươi lừa tới chết
Hồn ơi là hồn ơi
Ngươi đang đứng trước pháp trường Yên Tử
Và chùa Bái Đính đang tuyên án tử hình linh hồn ngươi
Ta sống là người
Ngươi sống là ma…

Sài Gòn 23-8-2012
Trần Mạnh Hảo

Nguồn:Nguyễn Tường Thụy

No comments:

Post a Comment

Popular Posts