Monday, 20 August 2012

Chùm thơ "Góc bếp"


BL tặng 3 chị em chùm thơ “góc bếp” trong 12 bếp lửa ấy. (Mời đọc về "sự tích" 12 cái bếp ở đây - HT) 

TRANG THƠ

Tặng Hồng Thu 
                            Trang thơ xinh xinh tựa ngôi nhà 
                            Chia sẻ niềm vui khắp gần xa 
                            Mời người yêu thơ về kết bạn 
                            Khen ai khôn khéo lập “trang nhà
                                                        Hà Nội 17-8-2012 
                                                        BẠCH LIÊN 

HOÀNG HÔN 

Tặng Hồ Như Nguyện 
                            Buổi đầu gặp gỡ biết về nhau 
                            San sẻ niềm vui, chia nỗi đau 
                            Thương cánh hải âu đời lẻ bạn 
                            Hoàng hôn còn đẹp, sáng muôn màu. 
Hà Nội 17-8-2012 
BẠCH LIÊN 

LIỄU 

Tặng Thu Hà 
                            Không gió, liễu buông mành lưa thưa 
                            Gió về lay động, liễu đung đưa 
                            Chẳng nỡ hững hờ thành tha thướt 
                            Liễu vẫn xanh màu giữa nắng mưa. 
Hà Nội 17-8-2012 
BẠCH LIÊN

No comments:

Post a Comment

Popular Posts