Sunday, 25 December 2011

Bài hát theo yêu cầu

 Nguồn: Internet
Theo yêu cầu của anh Hoàng Giang, mời bạn đọc Trang Thơ qua Góc âm nhạc nghe bài hát mới. HT cảm ơn anh Hoàng Giang đã có một đề nghị hết sức thú vị vì đây là một bài hát rất hay.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts