Monday, 29 October 2012

ĐỖ TRUNG QUÂN NGỨA TAY

Thi sĩ Đỗ Trung Quân nói rằng chàng đang thất nghiệp, buồn quá, rảnh quá, ngứa tay làm một phát ra cái dưới đây. Có người lại làm thơ khen:
Lão Quân thất nghiệp ngứa tay
Làm ngay một nhát. Vẫn hay như thường!
Mời các bạn vào xem: 


No comments:

Post a Comment

Popular Posts