Thursday, 19 April 2012

Câu hỏi

Chiều nay Thu đi dã ngoại rồi. Xếp bài đăng trước cho CLB xong, sang Trang Thơ. Lẽ nào lại để bạn yêu thơ mấy ngày không vào Trang Thơ? Qua trang cá nhân Ngô Mai Phong, thấy bài thơ đọc xong không thể không bật cười, tha về cả nhà cùng xem.  

CÂU HỎI


Bình nguyên này lúa không trổ bông mà trổ hoa
Bởi nông dân toàn là thi sĩ

Con đường này ngựa xe tan hoang
Bởi xe ngựa chở toàn thi sĩ

Con sông này đục khiến cá vỡ mắt
Bởi xác thơ phơi trắng mặt dòng

Dải núi này cỏ không mọc nổi
Bởi dấu chân chằng chịt hội tao đàn

Đành ném lên trời xanh câu hỏi:
Có thật đất này nhiều thi sĩ thế không?

NGÔ MAI PHONG
(Nguồn: Blog cá nhân của  tác giả)

No comments:

Post a Comment

Popular Posts