Monday, 23 April 2012

Mùa hoa sấu rụng

 Nguồn ảnh: Internet

Tặng bạn một bài viết rất dễ thương của một bạn gái có cái nick cũng dễ thương như chính bài viết của mình - Lantuong. Hy vọng sau khi ngắm hàng sấu, mà giờ đây chắc không dễ tìm ở Hà nội, nghe bài hát của người bạn học cũ - nhạc sĩ Trương Quý Hải và  khi đôi mắt của bạn đã trở nên mơ màng sau khi đọc bài viết của Lantuong, bạn sẽ thấy ấm áp. Chúng mình có thể mang lại niềm vui cho nhau, phải vậy không?

No comments:

Post a Comment

Popular Posts