Wednesday, 19 October 2011

Anh hãy là em

 Nguồn ảnh: Internet

 Anh hãy là em
                        trong một thoáng bâng khuâng
 Để hiểu được
                       tấm lòng con gái
 Anh hãy là em
                        trong một giây khờ dại
 Để thương người nếm trải mùi “yêu”.
                          ***
 Anh hãy là em
                        mỗi sớm, mỗi chiều
 Để thương cảm bao điều
                                         không thể nói
 Anh hãy là em
                         để biết lòng ngóng đợi.
 Nhưng chẳng bao giờ
                                    Anh làm nổi đâu anh!
                          ***
 Em ước sau này
                           ở kiếp đầu sinh
 Em sẽ là Anh,
                       sẽ tung hoành ngang dọc
 Sẽ uống lời yêu
                         đến ngập tràn lồng ngực
 Cho bõ kiếp này
                            phải ấm ức làm Em.
Hồng Hoa

No comments:

Post a Comment

Popular Posts