Wednesday, 26 October 2011

NẾU...

Nếu Anh là Tần Thủy Hoàng,
Em xin được là nàng A Phòng kiều diễm.


Nếu Anh là Từ Hải,
Em xin được làm Thúy Kiều tuyệt sắc giai nhân.
Nếu Anh là gã ăn mày nghèo khổ,
Em nguyện làm người vợ nhặt không tên.


19/8/2001
HNN

No comments:

Post a Comment

Popular Posts