Tuesday, 18 October 2011

THẤT TÌNHEm tìm bình yên ở đâu,
Ngay giữa biển đời sóng gió{?}
Em tìm tình yêu ở đâu
Trong những trái tim tan vỡ{?}

*** *** ***

Buồn đau đong đầy ánh mắt
Niềm vui ít ỏi trên tay.
Lửa lòng chưa đượm đã tắt,
Người khôn bỗng hóa kẻ ngây.

*** *** ***

Giá em với Tình-gian dối!
Nỗi đau đâu đến nỗi này.
Giá em với Người-tội lỗi!
Ít nhiều đời bớt chua cay.

*** *** ***

Thôi, xin cạn ly rượu đắng,
Mượn say quên lãng Tình-Người.
Say nghiêng ngửa lòng trống vắng,
Say tròn một kiếp đơn côi...

01/6/1997
H.N.N

No comments:

Post a Comment

Popular Posts